Διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης

 Σύμφωνα με το υπ. αρ. 273/11-5-2020 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητώ/ τριών που θα φοιτήσουν στο Μουσικό Γυμνάσιο Τρίπολης κατά το σχολικό έτος 2020-21 θα γίνεται από σχετική φόρμα. 

Περισσότερα εδώ!!!!