Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμο Τρίπολης θέλει να ιδρύσει Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων για παιδιά από 5-12 ετών. Περισσότερα :

1. Ενημέρωση γονέων

2. Αναλυτικό ενημερωτικό υλικό

3. Αίτηση