Λίστες σχολικών ειδών τμημάτων για τη σχολική χρονιά 2021-22

Εδώ έχουν αναρτηθεί οι λίστες με τα σχολικά είδη που θα εξοπλιστούν οι μαθητές κάθε τάξης/τμηματος. Πατήστε σε κάθε τίτλο για να δείτε την αντίστοιχη λίστα.

Σχολικά είδη τάξη Α΄Δημοτικού (τμήματα Α1 και Α2)

Σχολικά είδη τάξη Β΄Δημοτικού (τμήματα Β1 και Β2)

Σχολικά είδη τάξη Γ΄Δημοτικού (τμήματα Γ1 και Γ2)

Σχολικά είδη τάξη Δ΄ Δημοτικού (τμήματα Δ1 και Δ2)

Σχολικά είδη  τμήμα Ε'1 

Σχολικά είδη  τμήμα Ε'2 

Σχολικά είδη  τμήμα Στ'1 

Σχολικά είδη  τμήμα Στ'2