Ενημέρωση για τηλεκπαίδευση και self-test

Έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ.αριθμ.  89α/24-01-2022 "Ενημέρωση για τηλεκπαίδευση και self-test"