Ενημέρωση για τηλεκπαίδευση 26-01-2022 και self-test

Έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ. υπ.αριθμ.  90α/25-01-2022 "Ενημέρωση για τηλεκπαίδευση και self-test"