Γνωστοποίηση νόμου υπ’αριθμ. 4823/2021 με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Σας κοινοποιούμε το νόμο υπ’αριθμ. 4823/2021 με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 136 Α από 03-08- 2021.

Σύνδεσμος εγγράφου: Νόμος 4823/2021/ ΦΕΚ 136 Α