Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών

Λειτουργία συστήματος σχολικών βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΦΕΚ