• Το 10ο Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε με το Π.Δ 375/85, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 133/24-7-1985.
  • Σχολικό έτος 1985-86: Δε λειτούργησε λόγω έλλειψης διδακτηρίου.
  • Σχολικό έτος 1986-87:συστεγάστηκε με το 3ο Δημοτικό σχολείο Τρίπολης με Διευθυντή τον κ. Αναστάσιο Καρνέζη. Λειτούργησε με πέντε τάξεις (δεν είχε Στ΄τάξη). Από το επόμενο έτος λειτούργησε ως εξαθέσιο σχολείο.
  • Στις 14 Φεβρουρίου 2008 συσεστεγάστηκε στο νέο διδακτήριο επί της οδού Αρακλόβου 12 με το 3ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης.
  • Το 2008 προάγεται σε 8/θέσιο.