Εκπαιδευτική Εκδρομή

imagesCAB6FMTT

 8/4/2014: εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα, στη Βουλή των Ελλήνων και στον ιερό βράχο της Ακρόπολης από τους μαθητές της Ε και Στ τάξης.