Απόφαση ορισμού Γυμνασίου εγγραφής των μαθητών/τριών Στ΄ τάξης για φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2022-2023

Πατήστε ΕΔΩ, ή δείτε παρακάτω, την απόφαση της ΔΔΕ Αρκαδίας για τον ορισμό Γυμνασίου εγγραφής των μαθητών/τριών Στ΄ τάξης για φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2022-2023 (ΨΙΞ946ΜΤΛΗ-4ΑΚ).