Σχολικά Γεύματα

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2022-23 θα εφαρμοστεί πάλι το πρόγραμμα διατροφής " Σχολικά γεύματα". Έχει σταλεί και σχετικό email.

Σας έχει σταλεί μέσω των μαθητών/τριών Υπεύθυνη δήλωση την οποία θα συμπληρώσουν μόνο όσοι/ες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να μας αποσταλεί μέχρι την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Για όσους μαθητές απουσίαζαν πατώντας ΕΔΩ κατεβάζετε την Υπεύθυνη δήλωση για συμπλήρωση. 

 

Το πρόγραμμα διατροφής μπορείτε να το δείτε πατώντας ΕΔΩ.