Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2023-24

Βάσει του υπ. αρ. Φ.6/15012/Δ1/9-2-2023 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ,

1.     Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2023-24 εγγράφονται οι μαθητές που έχουν γεννηθεί από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

2.     Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1-3-2023 έως και 20-3-2023.

3.     Δικαιολογητικά εγγραφής:

·       Πιστοποιητικό γέννησης (αναζητείται από το σχολική μονάδα).

·       Αίτηση/ δήλωση εγγραφής (το έντυπο αίτησης χορηγείται από τη σχολική μονάδα

·       Βιβλιάριο υγείας.

·       ΑΔΥΜ ( το έντυπο χορηγείται από τη σχολική μονάδα και συμπληρώνεται από γιατρό).

·       Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΚΟ, Εφορία, συμβόλαιο και οτιδήποτε άλλο πιστοποιεί τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας). Επίσης γίνονται δεκτά και αποδεικτικά από ιδιωτικούς παρόχους αφού προσκομιστούν δύο τύποι (π.χ κινητής τηλεφωνίας και λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας). Υπεύθυνες δηλώσεις δε γίνονται δεκτές ή υπεύθυνη δήλωση για φιλοξενία.

·       Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο (χορηγείται από το νηπιαγωγείο)

4.       Οι εκπρόθεσμες εγγραφές (αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 20η Μαρτίου 2023) γίνονται κατόπιν έγκρισης του Δ/ντή Εκπαίδευσης Αρκαδίας, ο οποίος ορίζει και το σχολείο εγγραφής (σχολείο που έχει θέση και βρίσκεται κοντά στην οικία του/ της μαθητή/τριας Περιφέρεια 10ου Δημ. Σχ. Τρίπολης.

5.       Στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης εγγράφονται οι μαθητές που δηλώνουν ως Δ/νση κατοικίας :

οδοι

           

6.     Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από 08:15 π.μ – 13:15 μ.μ.

7.     Τηλ Σχολείου: 2710226285

 

Χαρτης