Διδασκαλία Β΄Ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Σύμφωνα με το υπ. αρ. Φ52/38300/Δ1/17-3-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ οι μαθητές /τριες της Στ τάξης έχουν τη δυνατότητα κατά την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο (διδακτικό έτος 2020-21)  να επιλέξουν ως Β΄ξένη γλώσσα διαφορετική απ' αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό. Όσοι μαθητές/τριες επιθυμούν να διδαχτούν διαφορετική γλώσσα πρέπει να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι 4 Ιουνίου 2020 Δεν χρειάζεται να προβούν σε καμιά ενέργεια όσοι επιθυμούν να διδαχτούν ως Β΄ξένη γλώσσα αυτή που διδάχτηκαν κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό. Παρακαλούμε όπως  αποστείλετε συμπληρωμένη την αίτηση  είτε με email είτε με φαξ (αν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης) στο Δ/ντή του σχολείου μέχρι 4 Ιουνίου 2020. Για οποιαδήποτε πληορφορία επικοινωνήστε με το Δ/ντή του Σχολείου.

Αίτηση