ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα σχολικά γεύματα θα εφαρμοστεί στο 10ο Δημ. Σχ. Τρίπολης και κατά το διδακτικό έτος 2019-20. Περισσότερα εδώ!